Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ογκολογική Κλινική στο Νοσοκομειο Λαμίας - Η ένταξη του Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης

 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Κυβέρνηση, τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, δρομολογούν το έργο «Δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής με Ακτινοθεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας», με απολύτως εξασφαλισμένους πόρους.

 Στην κατεύθυνση αυτή, και στο πλαίσιο σειράς ένταξης έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο Ταμείο Ανάκαμψης, εγκρίθηκε η ένταξη του εν λόγω έργου, που περιλαμβάνει την ανέγερση νέου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για την επέκταση της Ογκολογικής Κλινικής, και την ανάπτυξη νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας και Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής.

 Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας , σε συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πριν τρείς εβδομάδες είχε προαναγγείλει την ενταξη του εργου , γι'αυτό και σήμερα ευχαριστεί  όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτού του καθοριστικού  για την ενίσχυση του Νοσοκομείου  βήματος.