Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

➥ Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο, δυνατό. Τελικά η αλλαγή ονόματος δημιουργεί ρεύμα επιστροφής στο Κίνημα.
Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκαν από τα ντουλάπια και οι σημαίες με τον πράσινο ήλιο.