Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

2 εκ ευρώ για εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Δομοκού

Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Δομοκού», υπέγραψε ο  Δήμαρχος Δομοκού  Χαράλαμπος Λιόλιος. Το εργο είναι  συνολικού προϋπολογισμού 2.182.325,60 € και είναι στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων». 
Το έργο αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωση τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης του Δήμου Δομοκού.
Ο Δήμαρχος Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος υπογράφοντας την σύμβαση δήλωσε οτι η δημοτική αρχή εχει θέσει   ως προτεραιότητα  από την πρώτη στιγμή της θητείας της  την εξοικονόμηση ενέργειας και την διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού όπως είναι το νερό . 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.