Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ανατροπή στο διαγωνισμό Μπράλος - Άμφισσα!

Με άλλον ανάδοχο φαίνεται πως θα προχωρήσει τελικά η σύμβαση για το έργο του οδικού άξονα Μπράλος-Αμφισσα, ύψους 285 εκ ευρώ, που δημοπρατήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχθεί η κοινοπραξία Interkat -ΤΕΚΑΛ με έκπτωση της τάξεως 14%, ωστόσο η Επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε να απορρίψει την εν λόγω προσφορά. Συγκεκριμένα η Επιτροπή του διαγωνισμού  “έκρινε ότι δεν υφίστανται όλα εκείνα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για να σχηματίσει βεβαία κρίση ότι η εταιρεία Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna soc. Coop. έχει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου και είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας”.

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της 15/7.