Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

• Νόμιμη κρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η δημιουργία του νέου φορέα για την αξιοποίηση της ΠΕΛ


Νόμιμη κρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η δημιουργία του νέου φορέα «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της.

Τόσο η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λαμιέων που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2021, όσο η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που ακολούθησε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 κρίθηκαν νόμιμες από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και μετά την ομόφωνη απόφαση του ΕΒΕ στις 14 Δεκεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία με επωνυμία «Φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», εγκρίθηκε το σχέδιο καταστατικού και η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.

Σ’ αυτή συμμετέχουν ο Δήμος Λαμιέων με ποσοστό 60 %, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 20 % και το ΕΒΕ με ποσοστό 20%. Ορίστηκε Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Λεωνίδα Κωστόπουλο και μέλη τους Παναγιώτη Στασινό, Γιάννη Ζωγράφο, Κώστα Αποστολόπουλο και Πάνο Αρβανίτη.

Ωστόσο για να εγκριθεί η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την ΠΕΛ, έπρεπε προηγουμένως να περάσει από ... σαράντα κύματα !

Το θέμα συζητείται διεξοδικά στα θεσμικά όργανα από τον Μάιο του 2021.

Στις 29 Νοεμβρίου 2021 εισήχθη ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας, για να συναντήσει τις έντονες αντιδράσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Απο τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων Νίκο Σταυρογιάννη, Βασίλη Κυριακάκη, Θωμά Στάικο, αλλά και από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Νίκο Πάπουτσα εγέρθηκαν θέματα νομιμότητας της σύστασης του νέου φορέα, γεγονός που ανάγκασε το Δήμαρχο να αναβάλει το θέμα και να ζητήσει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, το θέμα επανήλθε για συζήτηση στις 7 Δεκεμβρίου, όπου έγινε συζήτηση για πολλές ώρες με τις έντονες αντιδράσεις των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι καταψήφισαν τελικά την εισήγηση.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η συζήτηση διεξήχθη μέσα σε συναινετικό κλίμα με την εισήγηση του Δημάρχου να υπερψηφίζεται απο 41 περιφερειακούς συμβούλους.

Συγκεκριμένα θετικά ψήφισαν οι παρατάξεις του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, του Αποστόλη Γκλέτσου, του Δημήτρη Αναγνωστάκη, της Κατερίνας Μπατζελή και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Γιώτης Άννα Καρύκα και Αναστάσιος Βελισσαρίου.

Καταψήφισαν οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο Αντώνης Βούλγαρης ψήφισε λευκό.

Ομόφωνη ήταν και η απόφαση του ΕΒΕ Φθιώτιδας.Εισηγούμενος το θέμα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και της σύστασης του φορέα για την αξιοποίησή της στα θεσμικά οργανα, ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος τόνισε τα εξής:

«Το θέμα της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας ενώνει και όπως λέει και ο έγκριτος δημοσιογράφος Χρήστος Αλεξανδρής σε άρθρο του στον Λαμιακό Τύπο “....Όταν επιδιώκεις να κάνεις κάτι μεγάλο, χρειάζεσαι να έχεις στη φαρέτρα σου και μια ομόφωνη απόφαση του κορυφαίου θεσμικού οργάνου όπως είναι το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. ....Είναι προϋπόθεση για να συζητήσεις σοβαρά με το κεντρικό κράτος την παραχώρηση του περιουσιακού στοιχείου και την χρηματοδότηση του σχεδίου που έχεις εκπονήσει. Διαφορετικά δεν κάνεις τον κόπο να χτυπήσεις τις πόρτες των υπουργείων…..”.

Και είναι σαφές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όσο πιο ισχυρή είναι η απόφαση, τόσο πιο δυνατή είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας απέναντι στην πολιτεία με την οποία δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση.

Αντίθετα, εκφράζοντας κατά τρόπο κατηγορηματικό τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα θεσμικά οργανα, ισχυροποιείς τη θέση σου και δεν αφήνεις και πολλά περιθώρια, στην άλλη πλευρά.

Επιγραμματικά, ο Δήμαρχος εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους είναι μονόδρομος, όπως είπε, η λήψη θετικής απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της ανώνυμης αυτής εταιρείας.

Πρώτον:

Το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ήδη συσταθεί με το συγκεκριμένο Ν.4605/2019 και απομένει μια τυπική ολοκληρώσει με την έγκριση του καταστατικού και την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.
Σε αυτό είναι σαφέστατη η γνωμοδότηση αναλύοντας τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου και του άρθρου 58 επ. όπου αναφέρεται ότι «συστήνεται η εταιρεία» και για «συσταθείσα εταιρεία».

Δεύτερον:

το γεγονός είναι ότι με την θέσπιση των συγκεκριμένων διατάξεων και την έκδοση του νόμου και με τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ, έχει παραχωρηθεί άνευ προϋποθέσεων, το συγκεκριμένο ακίνητο κατά χρήση στο νέο φορέα [που συστήνεται με το Ν.4605/2019].
Μάλιστα με το συγκεκριμένο νόμο δίνονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ο νέος φορέας αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με την συντήρηση, εκμετάλλευση και χρήση του ακινήτου.

Ο φορέας θα πρέπει με βάση συγκεκριμένο σχέδιο να προχωρήσει σε συγκεκριμένες χρήσεις του ακινήτου.

Αν δεν τις κάνει οι μέτοχοι παραβιάζουν το νόμο και αυτό έχει τις συνέπειες του που μπορεί να είναι και νομικές, εκτός από πολιτικές.

Τρίτον:

Η ολοκλήρωση της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με την καταχώριση του καταστατικού στο ΓΕΜΗ, απενεργοποιεί κάθε δυνατότητα της πολιτείας, να επαναφέρει την ακίνητη περιουσία της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας στο Δημόσιο, καθόσον, από τη στιγμή που εισφέρεται κατά χρήση το ακίνητο στην ανώνυμη εταιρεία, αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας, η οποία λύνεται με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες του Ν.4548/2018.

Οπότε για να πάρει το ακίνητο πίσω το Δημόσιο θα πρέπει να τροποποιήσει το βασικό νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες, Ν.4548 του 2018, πράγμα αδύνατο.

Με τον τρόπο λοιπόν αυτό εξασφαλίζεται για 30 χρόνια, η χρήση του ακινήτου από τον νέο φορέα, στον οποίο ο Δήμος Λαμιέων συμμετέχει κατά ποσοστό 60%.

Τέταρτον:

Όπως αναφέρεται και στην γνωμοδότηση, η ολοκλήρωση την σύσταση της εταιρείας, δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει κανένα διαδικαστικό ή άλλης φύσης εμπόδιο.

Και αναφέρομαι συγκεκριμένα ούτε την έκδοση υπουργικής απόφασης που καθορίζει τους όρους χρήσης, η οποία μπορεί να μην εκδοθεί ποτέ, ούτε την έκδοση των αποφάσεων του άρθρο 65 παρ. 5 και 6 που αφορά την εκκαθάριση και την κατάργηση του νομικού προσώπου της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας.

Συγκεκριμένα είναι σαφές από την γνωμοδότηση και προκύπτει από αυτή, ότι συστήνεται η εταιρεία ανεξάρτητα από τυχόν εκκαθάριση ή κατάργηση του νομικού προσώπου.
Βέβαια εδώ να διευκρινίσω ότι η σωστή σειρά είναι:

(α) Σύσταση εταιρείας η οποία ούτως ή άλλως είναι μονόδρομος μετά τις διατάξεις του νόμου,

(β) εκκαθάριση από το ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια έκθεση Λαμίας»,

(γ) κατάργηση με υπουργική απόφαση.

Μετά ταύτα υπεισέρχεται ο νέος φορέας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργημένου νομικού προσώπου.

Δηλαδή εάν δε γίνει εκκαθάριση ποτέ, δεν θα καταργηθεί το νομικό πρόσωπο και δεν θα υπεισέλθει ο φορέας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργημένου νομικού προσώπου.

Αυτό απαντά και στο ερώτημα αν ο νέος φορέας ξεκινά με τις υποχρεώσεις του υπό κατάργηση νομικού προσώπου.

Πέμπτον:

Θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας για να υποβάλει τις σχετικές προτάσεις για την ένταξη και τη χρηματοδότηση των έργων μετά το ολοκληρωμένο κι εγκεκριμένο από το Δημοτικό μας Συμβούλιο Master Plan, καθόσον υφίστανται πλέον ονοματισμένες πηγές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Όπως για παράδειγμα:

- Οι εγκεκριμένοι από 17/06/2021 πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας που προσδιορίζουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα προκηρύσσεται η δράση Στρατηγικών Αστικών Παρεμβάσεων στην οποία πρέπει και μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το επενδυτικό μας πλάνο.

- Το εγκεκριμένο πλέον από την 29/07/2021 νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 που ονοματίζει ως δυνητική μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην ΠΕΛ και μας παρέχει συνεπώς μια ακόμη χρηματοδοτική πηγή.

 

 

    

 

randomness