Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 456.477€ για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Φωκίδα


 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε, συμβασιοποίησε και ξεκινά τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 456.477,96€ για την υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων επί του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας.
• “Αντικείμενο του πρώτου έργου, προϋπολογισμού 328.000€, είναι ο καθαρισμός τεχνικών και η αντιστήριξη πρανών στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας.
• Αντικείμενο του δεύτερου έργου, προϋπολογισμού 28.477,96€, είναι η κατασκευή τάφρου επί της Εθνικής Οδού Νο27 Άμφισσας - Μπράλου, στην περιοχή της Αι-Λιώσας, για την διοχέτευση των όμβριων υδάτων.
• Αντικείμενο του τρίτου έργου, προϋπολογισμού 100.000€, είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας με την χρήση ψυχρής και θερμής ασφάλτου για την κάλυψη λάκκων στο ασφαλτικό κατάστρωμα των οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης της υπηρεσίας μας” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.