Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνάντηση Μπαγινέτα - Τζιαχρήστα για αγροτικά θέματα

Συνάντηση Εργασίας του Προέδρου Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Δημήτρη Τζιαχρήστα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα. 

Στα πλαίσια της συνάντησης συζήτησαν για την τρέχουσα αγροτική επικαιρότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και την πορεία αξιολόγησης και έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, την έναρξη της εφαρμογής της, την έγκριση του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον αγροδιατροφικό Τομέα, καθώς και την υλοποίηση και την πορεία πληρωμών των προκηρύξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2022 όπως οι νέοι αγρότες, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, η νιτρορύπανση κλπ.

 

 

    

 

Απόψεις