Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

«Η Σημασία των Νέων Αγροτών για τον Πρωτογενή Τομέα - 27ο Συνέδριο ΠΕΝΑ»

Η υποστήριξη των νέων αγροτών βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του στρατηγικού μας σχεδιασμού και είναι προφανές ότι απαιτείται η ενίσχυση εισόδου νέων γεωργών και κτηνοτρόφων στην πρωτογενή παραγωγή και μάλιστα με επαρκή κρίσιμη μάζα, ικανή να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς η συμβολή της νεανικής επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

 

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας στο φύλλο της Τετάρτης 13 Οκτωβρίου.