Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού


Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1o: Συμμόρφωση με τη γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Δομοκού.
Θέμα 2o: Έγκριση αγοράς πετρελαίου θερμάνσεως μέχρι του τελικού ποσού των 1000 Ευρώ από τον από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του έτους 2021 (Τακτικά Έξοδα, Ιλό) για τις ανάγκες του Κληροδοτήματος
Θέμα 3o: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Κ.Α Υφαντή 

    

 

randomness