Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Όλα τα ονόματα στη Φθιώτιδα 8.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 8.487 μόνιμοι διορισμοί.
Ειδικοτερα, πρόκειται για 8.087 εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
«Συνεχίζουμε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζοντας τους 25.000 συνολικά τα δύο τελευταία έτη» δήλωσε η υπουργός Νίκη Κεραμέως και τόνισε: «Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους».
Οι διορισμοί γίνονται ως εξής:
- 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης
- 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Πρόσκλησης.
Αναλυτικά:
(α) 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 και Γ΄ 908/16-
6-2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα,
- 492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
- 532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση.
(β) 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα
- 4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,
- 1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και
- 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.
(γ) 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.
Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων, οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Ειδικότερα, στη δευτερόβαθμια Εκπαίδευση Φθιώτιδας διορίστηκαν 20 καθηγητές Γενικής. 12 ειδικής αγωγής. 7 μουσικών ειδικοτήτων και 4 ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Διορισμοί Γενικής
ΜΑΤΑΚΙΑΣ    ΑΡΓΥΡΙΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ02
ΣΑΓΡΗ    ΓΕΩΡΓΙΑ    ΚΩΝΣΤ    ΠΕ02
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ    ΠΕ03
ΧΑΔΟΥ    ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΙΩΑΝΝ    ΠΕ03
ΓΙΑΤΑΓΑΝΝΑ    ΜΑΡΙΑ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ03
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ03
ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΠΕ03
ΓΚΑΜΠΡΑΝΑ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΣ    ΠΕ03
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΠΕ03
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ    ΔΗΜΗΤΡΑ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ03
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ    ΣΟΦΙΑ    ΝΙΚΗΤΑΣ    ΠΕ03
ΕΥΘΥΜΙΟΥ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ03
ΝΤΟΥΜΑ    ΛΕΛΟΥΔΑ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ04.04
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ    ΕΛΕΥΘ-ΦΑΝ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ04.04
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΠΕ08
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΜΕΡΣΙΝΑ    ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ    ΠΕ79.01
ΜΠΕΛΤΣΟΥ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ82
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ    ΜΑΡΙΑ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ87.02
ΠΑΝΤΟΥΛΗ    ΑΝΝΑ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ87.03
ΝΤΑΛΛΑ    ΣΟΦΙΑ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΕ88.01

 

 

Διορισμοί ΕΑΕ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΛΟΥΚΑΣ    ΠΕ02.ΕΑΕ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ    ΕΛΕΝΗ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ02.ΕΑΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΑΝΝΑ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ02.ΕΑΕ
ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ    ΣΤΑΥΡΟΣ    ΠΕ02.ΕΑΕ
ΚΟΣΣΥΒΑ    ΣΩΤΗΡΙΑ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΠΕ02.ΕΑΕ
ΒΟΥΛΑΓΚΑ    ΜΑΡΙΑ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ02.ΕΑΕ
ΦΟΥΚΑΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ03.ΕΑΕ
ΚΑΣΟΥΜΗ    ΓΡΗΓΟΡΙΑ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΕ03.ΕΑΕ
ΤΕΛΙΟΥ    ΕΛΕΝΗ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ06.ΕΑΕ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ    ΑΘΗΝΑ    ΦΩΤΙΟΣ    ΠΕ83.ΕΑΕ
ΚΟΣΜΑΣ    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ83.ΕΑΕ
ΚΑΛΟΥΔΗ    ΟΛΥΜΠΙΑ    ΣΠΥΡΟΣ    ΠΕ84.ΕΑΕ

 

 

Διορισμοί ΕΕΠ ΕΒΠ
ΛΑΚΚΑ    ΜΑΡΙΑ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΔΕ01    ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ    ΜΑΡΙΑ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ23    ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΦΘ/ΔΑΣ
ΒΑΙΟΥ        ΜΑΡΙΑ    ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΠΕ23    ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)
ΝΩΛΗ        ΘΕΟΔΟΣΙΑ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΠΕ29    ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ29    ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ    ΘΩΜΑΗ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ29    ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)
ΚΑΠΛΑΝΗ    ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ30    ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΦΘ/ΔΑΣ

 

 


Διορισμοί Μουσικών
ΜΠΑΖΗΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ    Θεωρητικά Βυζ. Μουσικής    ΠΕ79.01
ΠΕΤΜΕΖΑ    ΓΕΩΡΓΙΑ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ        Βιολοντσέλο    ΠΕ79.01
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ    ΣΟΦΙΑ    ΧΡΗΣΤΟΣ        Ακορντεόν    ΠΕ79.01
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Κανονάκι    ΠΕ79.01
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    Σαντούρι    ΠΕ79.01
ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ    ΕΥΓΕΝΙΑ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    Κρουστά παραδοσιακά    ΠΕ79.01
ΧΑΛΚΙΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ    Διεύθυνση Ορχήστρας    ΠΕ79.01

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων