Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων το 2% των επαγγελματιών

 Με τηλεδιάσκεψη, συνεδριάζει αύριο το μεσημέρι στις 12 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων . Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Περί πρακτικής άσκησης δύο σπουδαστών ΤΕΙ.

Θέμα 2ο: Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%.

Θέμα 3ο: Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στουςβεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%.

Θέμα 4ο: Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%.

Θέμα 5ο: Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%.

Θέμα 6ο: Εξώδικοςσυμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%.

Θέμα 7ο: Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%. 

Θέμα 8ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράςκαι Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 105721 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».

Θέμα 9ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ».

Θέμα 10ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου:«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θέμα 11ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ Γ ΦΑΣΗ α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».

Θέμα 12ο: Έγκριση του 1ουΣυγκριτικού Πίνακα και της 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβαση της Μελέτης:«ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ -ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ».

Θέμα 13ο: Περί σύστασης Επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

Θέμα 14ο: Εγκριση του 2ουΑ.Π.Ε. TOYΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Θέμα 15ο: Παράταση προθεσμίας του έργου:«ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου:«ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ».

Θέμα 17ο: Έγκριση 1ουΑΠΕ έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Θέμα 18ο: Εγκριση 1ουΑΠΕ έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα 19ο: Έγκριση 1ουΑΠΕ έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ».

Θέμα 20ο: Έγκριση 1ουΑΠΕ έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ».

Θέμα 21ο:Έγκριση 1ουπρακτικού κατακύρωσης ανάθεσης, για το έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

Θέμα 22ο:Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€, με ΦΠΑ 24%.

Θέμα 23ο: Κατάρτιση όρων δημοπράτησης εύρεσης πλειοδότη για την απόσυρση-περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΚΤΖ) του Δήμου Λαμιέων.

    

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων

randomness