Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για το Μπράλος - Άμφισσα και την παράκαμψη Χαλκίδας

Το πράσινο φως από το Ελεγκτικό συνέδριο περιμένει το υπουργείο Υποδομών για να προχωρήσει τα μεγάλα οδικά έργα της Περιφέρειας Στερεάς που είναι οι οδικοί άξονες Μπράλος - Άμφισσα και η παράκμψη της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το μεγάλο οδικό έργο στο τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο, εγκρίθηκε το πρακτικό των δικαιολογητικών και έχει οριστεί η εταιρεία ΑΒΑΞ ως προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Να θυμίσουμε πως αρχικά στον διαγωνισμό είχε μειοδοτήσει το σχήμα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ CMC SpA-ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» (που έδωσε έκπτωση με 14%) αλλά τελικά η προσφορά απερρίφθη. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η ΤΕΡΝΑ, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η ΑΚΤΩΡ. Η ΑΒΑΞ αναλαμβάνει το έργο με ποσοστό έκπτωσης 10,10%.

Επόμενο βήμα είναι να συνταχθεί η σύμβαση και να σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια να περάσει από τη Βουλή με τελικό στόχο να υπογραφεί η σύμβαση μέσα στο Φθινόπωρο.

Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022 όπου έγινε και η αποσφράγιση των προσφορών. Πρόκειται για οδικό έργο που αποτελεί μέρος πακέτου που δημοπράτησε εκείνη την περίοδο του υπουργείο Υποδομών.

Η διάρκεια των εργασιών ορίστηκε σε 54 μήνες (4,5 χρόνια) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Θα είναι από τα πρώτα έργα που εντάσσονται στη νέα προγραμματική περίοδο.


Ποια τμήματα θα κατασκευαστούν


Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο και τη δημοπράτηση για το τμήμα Μπράλος - Άμφισσα. Το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα:

• 1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)

• 2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700)

Το ενδιάμεσο τμήμα του άξονα (Χ.Θ. 7+300 – Χ.Θ. 9+300) αντιστοιχεί στην παράκαμψη Γραβιάς, το οποίο είναι κατασκευασμένο και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας.

Το τμήμα του άξονα από Χ.Θ. 9+300 έως τον Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη στη Χ.Θ. 14+000 έχει δημοπρατηθεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός αριθμού ισόπεδων κόμβων, καθώς και ενός δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παροδίων χρήσεων.

Το έργο αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», το οποίο υπάγεται στον διευρωπαϊκό άξονα Ε65.

Η οδός έχει χαρακτήρα σύνδεσης, ευρισκόμενη στο σύνολο του μήκους της εκτός σχεδίου, παρακάμπτοντας τους οικισμούς από την περιοχή των οποίων διέρχεται και συνδέοντας την Π.Ε. Φθιώτιδας με τις Π.Ε. Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:

- Την εκτέλεση κάθε είδους χωματουργικών έργων (γενικές εκσκαφές σε γαιώδες - ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος, εκσκαφές χαλαρών εδαφών, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, εκσκαφές τάφρων, διανοίξεις σηράγγων, επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών, επιχώσεις με κοκκώδη υλικά και θραυστά υλικά λατομείου κλπ)

- Εργασίες για την κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες, σήραγγες, τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένο επίχωμα)

- Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

- Εργασίες ασφάλισης και σήμανσης

- Η/Μ εργασίες οδοφωτισμού και υπογείων έργων (σηράγγων)

- Λοιπές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οδού, όπως κατασκευή και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεις, εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης, περιφράξεις οδικών έργων κλπ.

Το επόμενο βήμα για το υπουργείο Υποδομών είναι να πέσουν υπογραφές το Σεπτέμβριο και για τα δύο ακόμη μεγάλα οδικά έργα που δημοπρατήθηκαν και είναι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης και η Παράκαμψη Χαλκίδας.

Οι διαγωνισμοί βρίσκονται στην επιτροπή διαγωνισμού και αναμένεται η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης των προσωρινών αναδόχων.

Πρώτο φαίνεται ότι προχωρά το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης. Η σύμβαση του εργου είναι προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου ΥΠΟΜΕ, θα επιδιωχθεί να συμβασιοποιηθούν μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο και να δούμε μπουλντόζες μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα το υπουργείο τρέχει την διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ανάδοχοι των έργων είναι για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ και για την Παράκαμψη Χαλκίδας η εταιρεία “Μυτιληναίος”.

Για την παράκαμψη Χαλκίδας το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 210 εκατ. ευρώ (169,35 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Περιλαμβάνει δύο οδικά τμήματα: το πρώτο από την Νέα Λάμψακο μέχρι τη Σήραγγα Βαθροβουνίου μήκους 2χλμ και στη συνέχεια στο τμήμα Σήραγγα Βαθροβουνίου μέχρι τα Ψαχνά μήκους 14,7χλμ.

Ως προαίρεση περιλαμβάνονται τα τμήματα:

α) το τμήμα πριν τη Νέα Λάμψακο, προς Χαλκίδα / Υψηλή Γέφυρα, δηλαδή το τμήμα «Α. Κ. Σχηματαρίου – Νέα Λάμψακος», μήκους 4,0 χλμ. περίπου,

β) το τμήμα της παράκαμψης Ψαχνών και

γ) το τμήμα της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας που συνδέει τον ανισόπεδο κόμβο Λιανής Άμμου της παράκαμψης Χαλκίδας με το οδικό δίκτυο προς τη νότια Εύβοια.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.